ښ " "

  ړۍ ڼ

 
 

ې ګ ګ
ې ړۍ ې
 

 

( ...)
( ږې...)
( ړ...)
( ړ څړ...)
( ړ ې ې ...)
( ǘ ې...)

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .