ښ ( ې )

  ړۍ ڼ

 
ې ΁ ې

ې ΁ ې
ې ځ یړ ړ
ې څ ې ی ړګی ړ
ی یږ ې ΁ ې ی ې
ې ΁ ې
ې ټټ ټټ ټ ړ
ی یږ ې ګې ړ ډې
یې :
ګ ی
ې ΁ ې
ې ښ یې ړ یږ
΁ې ګې ې ډې ړ
څ ې ړ :
(ې ځ ټ یې )
ې ΁ ې
ې ګ ټ
ې ګې ی ې
یږ ې ې
ې
ې ΁ ې
ځ ځی ǘ
ړ ې ې ی ی
ې ګ ګی ې
(ې ځ ټ یې )
ګ ګی ې ې
( ګ ی )

ښ ( ې )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .