ړۍ ڼ

  ښ " "
 ې ې
ګ ې

ټ ې
ګ

ې ټ ې
ږ ΁

ρ ړ
ږ

ټ
ې ړ ې ې

ې ړې
ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .