ړۍ ڼ

ښ   "ټ"

 


 

ېې
ې ې ې
ی ځې ی
ې
ې ی ی ΁ ځ

ې ې ې
ګړ
ې ې ې
ې
ې ګ ې ځ
ښ ښ
ې ې ځ ړ ې ǁ ړ
ېګ ېګ
ې ی ې
ϡ
΁ ې ې
ې ګ ګ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .