ړۍ ڼ

ښ   "ټ"

 


 

څ ې ګ
ې
ې ځ ښ
ې
ې ʡ ګ ګ ړ
ې
ې
ې ې ې
ښېږ
ې
΁ې ۍ јړ
ې ډ
! ښ !
څ څ ې ې ګ
ګ ϡ ې ګې
ډې ې
ې
ې
ګ ې ی
ې ې ې ګ
ې ی
ې ې ګ
ې ې ځ
ځ ګ څګ ې
ې ګ ګ
ځې ې
! ړ јړ
څ ځې ی څ ګ
 


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .