ړۍ ڼ

ښ   "ټ"

 


 

ګ ې ړ
ړ
ې ې ې јړ
ې
ځی ې څ ې ښې
ځی ې ښ
څ
΁ ې
ڼ ې ړ څږ
ǁ ګې
څ ښ ې

ګ ې ګګی
ې ټ
ځ ځ ې ګ !
ې ې
 


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .