د ارواښاد خاطر اپريدي  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

غزل

ما په شبګير تا په خوبو تېره کړه
شپه مې سپوږمۍ ته په ګيلو تېره کړه

څه که رانغلې شمه رويه آشنا
اوښکو مې شپه په ورېدو تېره کړه

ما خو ليدلي چې خبر نه وي څوک
د مخ لمبه دې په هغو تېره کړه

مينه دا ستا له ما نور څه سوزوي
هسې لمبه دې په ايرو تېره کړه

نن دې ګلفامه پورې ونه خندل
ورځ مې د اوښکو په شېبو تېره کړه

زما او ستا خو بله نه رادرومي
دا افسانه دې په وعدو تېره کړه

څومره موده وشوه چې تله کړې له ما
دا لږه مينه په راتلو تېره کړه

تندې وهلی ستا د، لبو خاطر
شپه د هجران يې په سلګو تېره کړه
 

 

د ارواښاد خاطر اپريدي  شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه
 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.