ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ږۍ

ې ې ږ ړ
ې ږ ړ

څ ی ډېې ې
ې ګ ΁ ږ ړ

ې ړ Ӂ
ې ښ ې ږ ړ

ړ ې ړ ې
ԁې ړی   ږ ړ

ښښ ږۍ
څڅ ږ ړ

ښ
ېځ ږ ړ

ړ ګ ټ
ټ ΁   ږ ړ

ګی  ۱۳۷۱

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .