ښ ""

  ړۍ ڼ

 

΁
ګ
څ ټټ
ې ځږ ڼ
ې ې ګ
ی ې ې
ې ګ
ې ګ
ګ ی ښ
ې ګ ګ
ی ې ګې ې ې
ې ې

Ӂ ۹۲

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .