د ښاغلي پيرمحمد " کاروان " شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

غزل

راشه چې نغمې کړو سره ګډې ربابونه شو
راشه سره ولولو د شعر کتابونه شو
راشه چې باڼه پر بڼو کېږدو سترګې سترګې شو
راشه دا ځنګړې کړو خړوبې دريابونه شو
راشه چې لاسونه د شغلو کړود يو بل نه تاو
راشه ځو جوړه جوړه آسمان ته شهابونه شو
راشه د دعا  په شونډو  ښکل د  يزدان شونډې کړو
راشه چې سجدې شو ښکلي ښکلي ثوابونه شو
راشه پټ پټانی شو او يو بل سره بيامومو
راشه سوال د مينې شو د مينې ځوابونه شو
راشه چې د روح پر للمو وکړو د نغمو باران
راشه چې يو بل ته مطربان شو مضرابونه شو
راشه د (رحمان) پر غزلونو تندې ماتې کړو
راشه هسې نه چې درواغجن شو سرابونه شو
راشه چې "  کاروان" مو د خُمار له خوبه پاڅوو
راشه چې یو بل ته هم ساقي هم شرابونه شو

 ۱/۱/۱۳۷۳

 

د ښاغلي پيرمحمد (کاروان ) شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.