د ښاغلي پيرمحمد " کاروان " شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

په مينه کې افراط

منم په هـــر څه کې احــتياط مـنمه
خو يو په مينه کــــــې افــراط مـنمه
ځم له مجنون سـره مسلات کــومه
نه د ســــقراط نــه د بُـــقـــراط منمه
تا ســــره هره جــــامه ښه ښکاريږي
دا هــــــــنر کـلــه د خــــــياط مــنــمــه
" کاروان "  که ومري سکې هم نه لري
 خوږې سندرې يې په سقاط مــنمه


 

د ښاغلي پيرمحمد (کاروان ) شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.