د ښاغلي پيرمحمد " کاروان " شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

لاندې شعر د ښاغلي کاروان پخپل اواز واورئ . د Play تڼۍ کېکاږئ

ماشومې لېمې او
ټولومسافرو ماشومانو ته سندره


دوطن له باغه تللې
مرغه کۍ ده مرغه کۍ ده
په پردي وطن کې مېشته
لېمه ګۍ ده لېمه ګۍ ده

دپردوژبوپه منځ کې
په پښتوکوي خبرې
بس په شانې دماشومو
پرښتوکوي خبرې
دپلارجان دزړه کراره
دمورجانې ډيوه ګۍ ده
په پردي وطن کې مېشته
لېمه ګۍ ده لېمه ګۍ ده

دوړې څپې په شانې
دسيندونوپه لمن کې
دوږمې غوندې کاواکه
دګلونوپه وطن کې
دساحل ترڅنګ ولاړه
ګل غوټۍ ده ګل غوټۍ ده
په پردي وطن کې مېشته
لېمه ګۍ ده لېمه ګۍ ده

دماشوم ساحل زانګوته
الاهوالاهو وايي
له مورجانې يې زده کړې
څه په مينه للو وايي
بې رنجويې سترګې تورې
جارماشومه ملالۍده
په پردي وطن کې مېشته
لېمه ګۍ ده لېمه ګۍ ده

پلاريې ستړی ستړی راشي
دا يې ټول سکون دزړه شي
لېمه مينه شي موسکاشي
دمورکۍ لېمه لېمه شي
داذان غوندې خوږه ده
مسلمانه افغانۍ ده
په پردي وطن کې مېشته
لېمه ګۍ ده لېمه ګۍ ده

لېمه ګۍ به منم هله
چې رڼاغوندې خوره شي
چې سمسورمې پرې وطن شي
لکه شنه شکردره شي
اوس خوبنده په کريټ کې
دانګورودانه ګۍ ده
دوطن له باغه تللې
مرغه کۍ ده مرغه کۍ ده

دکاکا خبرې واوره
لېمې غوږ دې راته کېږده
ستاوطن دی زخم زخم
ته مرهم ورباندې کېږده
ته موسکا درسره راوړه
انتظاردرته سلګۍ ده
دوطن له باغه تللې
مرغه کۍ ده مرغه کۍ ده

خپل وطن درنه هېرنه شي
ستاوطن افغانستان دی
چې ژوندون په کې ستومانه
مسافردبيابان دی
چې پر سر يې تاويدونکې
دباروتوبړبوکۍ ده
دوطن له باغه تللې
مرغه کۍ ده مرغه کۍ ده
ته ماشومه چيغه وکړه
چې دالوی جهان راويښ شي

شيطاني خوبونو وړی
چې ويده انسان راويښ شي
ه هرګل موورېدلې
سره داوسپنې ږلۍ ده
دوطن له باغه تللې
مرغه کۍ ده مرغه کۍ ده

لېمه ګۍ په هواراشه
په کتارکې پاس دزاڼو
هريوګل ته خنداراوړه
ته ژوندون شه دمړوپاڼو
منتظره موموسکاته
دژوندون هره ګړۍ ده
دوطن له باغه تللې
مرغه کۍ ده مرغه کۍ ده
په پردي وطن کې مېشته
لېمه ګۍ ده لېمه ګۍ ده

١٣٨٥-عقرب-٢٩-کابل
 


 

د ښاغلي پيرمحمد (کاروان ) شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.