ې .

  ړۍ ڼ

 ډې ی ېی ړګی ړېی
ی ې ېی

څې ې ګې ې ګځې
ې ی ې ی

ګې ې ړی ﻻ ی
ی ښی ی ﻻی ی ی

ی ښ ګ څ ړ
ې څ ی ی څ ېی ی

ښ ﻻ ی ې Ǎی
ړ ډ ی ی

ړ څ ی ړی
ی ځ "" ی ی ی

10.08.2004


 

ې .

ړۍ ڼ


 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .