ښ "ځځ"

  ړۍ ڼ

Home

 


΁ ې ړې ځ
ګ ڼی ې

ې څېړ ې ې ړ
ې ې ښ

څڼګ ې ې ې
ԁې ګ ې

ې ړ ې ډېې ګ ړ
ې ې ړ ېږ

ې ʘ ی !
ې ړ

  ښ "ځځ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .