ړۍ ڼ

  ښ "ې"
 
څیې ګې


ی ړ ې ی ړی
یې ړ ې ړ ې ړی
څیې ګې ی ګډ јړ
ی ی څیې ګې ړی
ګ ی
ې ې ΁ ړی
ی ې ی
ړ ی ې ی ړی
ې ی ی ی ګ
ښ یځ ې ړی
ی ې ی ی
ی ړی
ې ώ یی ځې ېې
ړ ړی


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .