ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ټ ې ږ
څګ ږ

څګ ΁ې ې ړ !
ې ΁ ړ ې ږ

ې ځ ځږ
څ ګ ې ږ

ې ې ښ
ې ې ې ږ

ې ړ ې ې ې
ې ډ ږ

ې ټ څ
ې ې ګ ږ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .