ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ې ګې ې ډې ې ې
"" ښ ې ǘ ړ

: ...
: ...
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .