ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 ې
ʘړ ې

ې Ӂ ې
Ӂ ړ ې

ې ړې
ې ې ې

ړ ې ۍ ړ ڼې ڼې
ې ګ ې

ډ ې ې ځ
΁ ښ ې

"" څړې ې
ې ې ې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .