ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 ې ې ړ
ګ ړ ې ې ړ

ې ΁ې ې
ښ ې ړ ټټ ې ړ

ړ ې ݘ ړ
ې ې ې ګ ې ګ ړ

ګ ۍ ۀ څ
ډې ې ې ړ

ې ګې ې ډې ې ې
"" ښ ې ǘ ړ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .