ړۍ ڼ

   ښ    "   " 
 


ۍ


ټی
ۍ
΁ ې ړ
ې ʘۍ

ړ ټ ړ
ږې ېې ړ

ګې ږې ېې ړ

ټې ې یې څ
ځ ړ
ګ ټ  ǁ ی
ګړ ډ ړ ړ

ۍ Ϙ ګ ګې
ی ی ړړ
ۍ یځ څ
ګیی ڼړ

Ӂی ګјړ
څښی یϘړ
ې ږ ǁې
ی ی ړ

Ӂی ږییې ې јړ
ځیې ې ړې ې ړ
یې Ӂی ړ
ګې یې 李

ۍ ږ ǁېښ ړ
ړ
ی یی
ی یی ړ

ې یǘ ی ښ
ټ ګډ
ښ ړ Ӂ
ګډ

ښ یړې ې
ړ ی ی
یځ ی ښی
ې ځې ړ ی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .