ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 

 

ښې ې ې ږ ځې

ښی ګې ې ږ ځې

څ ԁ ړې ې ې ځې
ې ې ېږ ځې

ԁ ې Ӂږۍ ې
ԁې ǘږ ځې

ګ ډډ ړ
ې ǁې ړږ ځې

ړ ې ې ړېږ
ې ې ېږ ځې

ی ګې ې ΁
ړ " ې ې " ږږ ځې


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .