ښ "ށ"

  ړۍ ڼ

 

څ

ې ټې
ټې
ښ ې ېږ
ښ ړ ګ ټټ ټې
ې сې ګې
ټې
ρېږې
ټې
ګ
څ с ټې
ې ې
ڼې ې ټې
ړ
ګېې ټې
 

  ښ "ށ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .