د ښاغلي محمد شفيق "حقپال" شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

نعت شريف

پيغمبر آخر زمان دى محمد
ستايل شوى په قران دى محمد
هم محبوب دپاك سبحان دى محمد
اولوالعزمه عاليشان دى محمد
په نبيانو كې سلطان دی محمد
 
رب پيدا كړه دا دنيا د ده په مخ
لمر ته وركړله رڼا دده په مخ
شفاعت به شي عقبا دده په مخ
امت ومونده لوړتيا دده په مخ
په امت باندې ډېر ګران دى محمد

دغه نور چې په عرب كې شو پيدا
دومره خور شو چې رڼا يې كړه دنيا
دحق دين يې كړ جاري په ښه وينا
محمد و  آخر ين الانبيا
ځكه لمر نه ډېر روښان دى محمد

صلى الله تل مدام وايمه زه
ډېر صفت په هركلام وايمه زه
محمد په احترام وايمه زه
بې شماره درود سلام وايمه زه
ډېر زما دزړه ارمان دى محمد

مبارك داستا مولود وايمه زه
هرزره کې دوجود وايمه زه
تل ثنا دې په معبود وايمه زه
ترې قربان مې هست وبودوايمه زه
داسردار ددو جهان دى محمد

 د ښاغلي محمد شفيق "حقپال" شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.