ښ

  ړۍ ڼ

 

ښ

ۍ ې ښ
ې

څ ΁ ې

ې ړې ΁ ې
ې ښ ې څ

΁ې ې ΁ ې
ګ

΁ ې ې
ې

ګ ښ ې
ې ښ

ې ې ټ ېږې

څ څ ړ

ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .