ړۍ ڼ

    ښ " ګ"  
 ې ړ ΁ ځ
ی ښی


ې ځ یې ړ ځیې
ی ې
ړ ی
ګǘې ړ ی
ړ ې ډې ی ډ ې
ی ۍ !!


ې ځ یی !!
ې ګ ې !!! !!!

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .