د ښاغلي عبدالرحمان "غضري" شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

Home

 

زلمي خوبونه

هاکيکيښنې
هارغړونې
ديوبل غيږکې سمښت دمستيو
هايوتربله داور وژنې
هانرۍ ملادې نازکه لښته
چې غبرګيدله
چې تاويدله
هادزګيرويوتاوده نفسونه
تودې مچکې
ستامبول تيونه
ګلابې شونډې
خمارې سترګې
پکې ستونه دګوناهونو
څه چې په ويښه ښايسته ګران وو
شوپري برلاسي زلمي خوبونه

  د ښاغلي عبدالرحمان "غضري" شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.