ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ډ

ښ ې ې ړ
ځ ې ې ځ ΁ ځ ړ

ې ړ ښې ې ړې
ύې ې ې ǘ ړ

ی ډ ځې ԁ ږې
ې ј ړ

څډјړ ړۍ ۍ
ی ږ ړ

ښ ښ ې ڼټږ
ی эې ګ ړ

ې ځ ښې
ې ј ې ړ

Ǎې ښ ې Ԙјړ
ې ې ј ړ


ښ ې ې ې ې ښ
ې ې ې ړې

----------------------
څ сϘ ی

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .