ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ړ

ې ې ώρ

ی ړړ
ې ښс ړ
څ ګڅ
ږ ې ګې
ې ښڅ ې
ږ ې ږ
ړ ځۍ
ې ې
ښ ې ګ
ې ǘ
ړ
ښ ې Ӂ ې
ې Ӂږۍ ږ
с ړې ږ
ې ώ
ې Ǎې څ ې ې
ګۍ ګۍ јې
ԁۍ ې ړې ړ
ټ ړ
ږ ې ږ ړی
ګټی ې ړی
ې ډې څ
ې ړګ ډډۍ ګ
ۀ ږ
ې ې ې
ې ȍ ې ې Ԙ јړی
ۀ ې ې
ې څټ јړی
ږ ې ې ۍ څ ړ
΁ ΁
ύǁ ې Ϙړی ی
ې ږ
ړ ې
ې ږړۍ
Ӂ ې ڼ
ږ ښ
ګ
ǁ
΁
ړۍ ې
څږ ږې څڅې
ێ ې ې
ې ښ ی
ې ګ ټ ړ
ځ ټ ښی
ږ ې ړ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .