د ارواښاد غني خان شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

په غمونو کې خندا کړه

په غمونو کې خندا کړه
په خندا کې غم هېر نکړې
او د ډېرو په خندا کې
چې قيمت د کم هېر نکړې
د وصال په لمغړو کې
د  فــــراق ستم هېر نکړې

دا چې ته يې سترګو ته خاندې
ددې سترګو غم هېر نکړې
د  الله الله پـــــه  شــــــور کــــې
 چــــې صنم صنم هېـر نکـــړې

 

د ارواښاد غني خان شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.