ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ېی ې ځ ې
ې ړې ې

΁ څ څ ې
ڼ ړ ې

ښ ې ځ
ې ړ ځ ې

ې ېږې ې ځې
ګ ې ځ ې

  ې  ΁ ښ
ټ ړ ډ ې

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .