ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ی ښ ې
΁ ډ ې

ې ΁
ګ ې

ې ! ځ ې ډ ې
ښې ǘ ې

ڼی ی ګې
ځ ګښ ړ ې

ې  ې ې ږ ې
Ӂ ږ ګځ ټ ځ ې

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .