ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ړ
ԁ ښ ړ

ښ څ ړ
ی ړ

ې сېږ
ښې ΁ ړ

ی ې с
ې ږ ړ

ې ړ ی "ی"
ی ړ
 

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .