ښ "ǘړ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ې ړ
ڼی ې ښېږ ې ړ

ې ړ ې ړ ې ې ې ǁ ی
ړی ی ګ ړ

ېې ې ړ ԁې
ګډ ټ ړ

ړ ډګ
ې ی ړ

ړ ډ ړ ځګ ښې ږ
ی ی ې ړ

ی ې ې ی ځ
ی ړ
 

ښ "ǘړ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .