ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ې ړ ږ ې ې ښ
ې ې ې ې ښ

ԁ ټ ی
ړ ښ ې ې ې ښ

ԁېۍ ې ԁ ټې څ ې
ګګې ې ې ښ

ې ې ې ې
ې ې ې ښ

ږ ګ јړ ږ ګ јړ ې ې ړ
  ې  ې ې ې ښ

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .