ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ې   ې
ګ ې ې

ې ې ې ې ې ګ ږې
ې ې   ې

څګ Ӂې Ӂې
ې ېړی ې

ې ې ړ
ړ ې ډ  ې

ې څ ې ېې ې ښی
ی څ ې ې

ې ګ ګړ ې ډ ړ
ې ګ   ې

ې ې ԁ ی
  ې  ې   ې
 

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .