ړۍ ڼ

ښ "ې"

 
ې ږ ې
ځ ځ ې ې

ۍ ږ ۍ ډ
ې ېږ ې ې

сې ړې ټ
ځ ې ښی ی ې

ړ ې
ې ږ ې ې

΁ ځ ی ې ې ږ
ی ی ې

ړۍ ې ړ ښ ځ ې
ږ ې ې .

 


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .