ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ړی ځ
ړی ځ

ԁې ې ړ
ې ګېږ ړی ړی ځ

ړ ږ
ټ ې ړی ځ

ېږ
ړ ی ړی ځ

"ې"
ۍ ړی ځ

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .