ړۍ ڼ

ښ "ې"

 


ځ
یǘ

ی ی ې ګ
ې ښ

ې ږ ېېې


ې ې ګ ې څ ړې
ښ

ېی ې ړ ی
ړ ې ی .


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .