د ښاغلي سفي الله "باران" شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 
 

 

منم خفه به يې خو پام چې مورې ښکل مې نه کړې
په اننګو کې مې راوړي له پنجابه دوړې
په نذرانه کې به څلور دانې روژې ونيسم
که واورم پورته شوې له خونې د اربابه دوړې
زموږه چم چې آن يوه ورځ ارام نشي ليدى
خدايه! نازلې کړې پرې ته له خپل عذابه دوړې

 

غزل : نه ډېره ښکلې ...
غزل : خدای مه کړه ...
غزل : تمامه شپه ...
غزل : زړه مې روان و ...
غزل : څانګو چک چک...
شعر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.