ښ "ځڼ"

  ړۍ ڼ

 


 

ځ ګډ
ې ډی څیڅی ګی ډ ی

 

: Ә ې ...
: ...
: ...

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .