ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ښ ې ې ې ǁیی ی
ی ې ی

ۍ ې ګې (ی) څګ ړې
ی ڼ ې ی ی

ې ی ې ټې ړې
΁ ځ ې ړی ی ی

ی ګې ی یږ
ی

څԁې ې ј ږ ښې
ј ی ځ ی ی

ې ۍ ی
ی ی

ې ې ۍ (یډې) ړ ښ
ې ښ ی ی

یښ ۲۴\۴\۲۰۰۵

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .