ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ړی ې ی ی ی
ی ې ی ې ی ی

ې ډې ړې ې ې
څیې ټټ ی ګې ی ی

Ԙې ې ټ ڼ ې ی
ړی ځ ی ی

ښ ړی ی یې ړ
ړی ΁ ی ی

ی ټ ړی
ځ ی () ی ی

ی ې څ ې ګ ې
یی 
یډې  ې ی ی

۱۶\۸\۲۰۰۵

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .