ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

څ ټ ړ
ѡ ړ ځ

ې ېې
ړ ǘړې ځ ځ

ښی ې ږ ې ې څ
ږ ې ې ړ ㍘

ېې ΁ ј ړ
څېړ ǘړ , ځ

ګګۍ ې ې ړ ې
څ ې ښې

ځ
ډ ې ښ
ځ

١-٤-٢٠٠٣

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .