ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ږ ښ ی ې ږ
ټ ټ ی ې ږ

ې ړ ې
ې ړ ی ې ږ

ږ ځ Ӂ
ګ ې ښې ی ې ږ

ې ې
ې ډ ې Ԙ ی ې ږ

ې ې ڼ
ې ې ګ ΁ ی ې ږ

ې ې Ӂ ځ ګ
ې ړ ی ې ږ

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .