ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ې ې ښ ې ګ ځځی
ړ Ǎ ځځی

ګ یۍ څ ی ې
ی ې ې ځځی

ې څ ړ ېې ښې
ې ې ځې ځځی

ې ی ې ړګ ښ
ی ېې ړ ټیګ ړ ځځی

ی ړی
څڼی ې ړ ځځی

ې ј  
یډې ګړی ګ
ښیږ ڼ  ړې ځځی
ېښ ۲ ۳ ۲۰۰۴

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .