ښ   ګ

  ړۍ ڼ

 

ټې...

Ӂ ړ ې ړ ړې
΁ې ې
ګې ې
ګ ې ښې ړې
" "
ې ې
ې ې څǁ ې :
" ټې "
 


 

ښ   ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .