ښ " "

  ړۍ ڼ

 ځ ړځګ ړڅې ړ
ې ې

ې ېږ - ΁
څ ګ ړ ې ږ

ې  - ԁ
ې څړ ې ې ԁېۍ ګ

ԁېۍ ې ږږې - ΁ څږ
ې ԁېۍ ړ ګ

ې   - ځګې
ګګ ګګ 恘ې

ږ -  ږ
ې ګړ

ې ښې ښې -  ې ښې ښې
ځ ږ ې ټ
 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .