ښ " "

  ړۍ ڼ

 څګ с ې ړې
ېې ړې

ړ ې ړ
ې ې ې ړې

ګې ې ې ګېې
ځ ې ې ړ ې ې ړې

ύ ښ ې ړګی ړ
Ϙ Ϙړ ј ې ړې

ښјې ی ګ
ې ځ ټټې ړې

څ ې څ ې ې ګډ
څ ρ ې ړې

څ ې ښ
ې Ӂې ګځ ې ړې

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .