ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ځ ی ې

ԁ ԁېۍ ڼ ې ې
ې ښ ې څ   ې ې
  ј   ړ
ې ې
ې
ډ ې
ې ېړۍ ګځېې ګځېې јې
ې ﻻې ې
ې ې ې
ګ ښې ې
ې ې ې ږېې ېې
ګګې ې ǎې ې
ې ԁې ګ ڼې ې
Ԙ ې ې
ې ј ې ږ ګډ
ې ړ ǎ ډډ ې
ښ ې ګ
ې ړ څ ښ ې ې
  ې ګ ې ړې
ې ګځې ځ ې ې
 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .