ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ړ

ړ ې ې
ې

ی ڼ ډ ښ
یی

ی ې ی ې ړی
ې ګ

ې ې ځۍ ړ ی
јې ښ ی

ې یی ی ΁


ږ ی ی ګ
ی ړ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .